Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

 • Keskinen Marjo Tmi
 • Postiosoite: Kultakuume 7 D 3, 60320 Seinäjoki
 • Sähköposti: keskinen.marjo@netikka.fi
 • Y-tunnus: 2484174-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
Marjo Keskinen

3. Rekisterin nimi
Keskinen Marjo Tmi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Voimme käyttää asiakasrekisterin tietoja Keskinen Marjo Tmi:n palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä laskutukseen.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • Laskutustiedot
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
 • Mahdollinen mainonnanestotieto

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

8. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
Emme luovuta tietoja Keskinen Marjo Tmi:n ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:

 • Suojaamme internetyhteyden (https)
 • Käytämme palomuuria
 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

11. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Keskinen Marjo Tmi:lle.

Keskinen Marjo Tmi oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Keskinen Marjo Tmi tiedon korjaamiseksi.